VOORWOORD

‘Samen schakelen naar circulair’ is de kop van dit jaarverslag. Omdat er op alle fronten intensief geschakeld wordt om stappen te zetten richting een economie waarin geen afval meer bestaat.

Tijdens het verslagjaar werden op landelijk niveau kaders en vertrekpunten verder aangescherpt. Het brede palet aan spelers in de branche – van producenten tot verwerkers en van bedrijven tot inwoners – was in beweging. En in de Cyclusregio maakten onze gemeentelijke opdrachtgevers flinke stappen op weg van afval naar grondstof.

Cyclus zelf schakelde ook op alle fronten om als compact en transparant afvalbeheerbedrijf de opdrachtgevers op marktconforme wijze van dienst te zijn. Ik ben trots op het team. Want in tijden dat de organisatie kleiner werd, hebben de medewerkers van Cyclus de opdrachtgevers pro-actief ondersteund, op alle fronten verbeteringen doorgevoerd en groei gerealiseerd. Bovendien hebben we met elkaar het toekomstperspectief voor Cyclus in de circulaire economie verkend. En neemt u van mij aan, dat is een wenkend perspectief.

Tot slot vraag ik u als lezer van het jaarverslag ook even te schakelen. Want het jaarverslag is vanaf nu alleen online beschikbaar en de indeling is anders dan voorgaande jaren. Ik vraag in dit kader uw speciale aandacht voor het Jaaroverzicht en de Kerngegevens.

JAN KRAPELS

Directeur Cyclus