Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Verzorgingsgebied

GEGEVENS PER GEMEENTE

Alphen aan den Rijn
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden

Bodegraven-Reeuwijk
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Gouda
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden*

Kaag en Braassem
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden*

Krimpenerwaard
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

Nieuwkoop
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden

Waddinxveen
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Samenstelling huishouden*

Zuidplas
TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING:

Volume frequentie

TOTAAL

INWONERS:

0
HUISHOUDENS:
0

* Overgestapt naar volume frequentie in 2018.

1)
Stedelijkheidsklasse:
1: zeer sterk stedelijk, 2: sterk stedelijk, 3: matig stedelijk, 4: weinig stedelijk, 5: niet stedelijk

2)
Het betreft het percentage meergezinswoningen (woningen die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormen). Bron: CBS.

AFVALSTOFFENHEFFING