Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Personeel & organisatie

MEDEWERKERTEVREDENHEID

In het voorjaar nodigden we alle vaste en flexibele medewerkers van Cyclus uit deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Hierin werden onder andere over tien thema’s verdiepingsvragen gesteld.

Respons:
Algemene
tevredenheids-
score:

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER PER THEMA