Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kwaliteit, Arbo & milieu

VEILIG WERKEN

INCIDENTEN

Frequentie van incidenten:

COMPLIANCE

ISO 9001

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

VCA**

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Keurmerk Beeldschoon

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

ISO 27001

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Groenkeur

Certificering voor 2018 voorbereid.

MVO prestatieladder

Certificering voor 2018 voorbereid.

Directiebeoordeling

Twee keer uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Strategische risicobeoordeling

Twee keer uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Milieuvergunningen

Alle locaties beschikken over actuele vergunning of melding Activiteitenbesluit. Alle locaties zijn gecontroleerd door omgevingsdienst: enkele kleine tekortkomingen geconstateerd en opvolgafspraken over gemaakt.

BHV organisatie

De organisatie (3 hoofd BHV-ers, 22 BHV-ers en 8 EHBO-ers) volgden de herhalingstraining en hielden oefeningen.

RI&E

De RI&E en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor continue verbeteringen van het VGM managementsysteem.