Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Financiële zaken

KENGETALLEN

Toelichting berekening kentallen
1 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%
2 Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / kortlopende schulden
3 Verhouding regulier bedrijfsresultaat / vaste activa *100%

OMZET