Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Dienstverlening

INZAMELING

Aantal geleegde minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN
Aantal geleegde verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

AFVALBRENGSTATIONS

Aantal
bezoekers
OP AFVALBRENGSTATIONS
DIE CYCLUS BEHEERT

REINIGING

Aantal D-scores tijdens de maandelijkse schouw
VOLGENS DE BEELDMEETLATTENSYSTEMATIEK VAN CROW

GLADHEIDBESTRIJDING

Aantal keren uitgerukt
PER SEIZOEN

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte afvalstromen door Cyclus
IN KTON

KLANTENSERVICE

Aantal meldingen

* O.a. over reiniging en prullenbakken in de openbare ruimte

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Aantal rondleidingen op afvalbrengstations:
Aantal deelnemende scholen:
0
0

INWONERTEVREDENHEID

In het voorjaar nodigden we

1.250

inwoners uit zeven gemeenten uit deel te nemen aan het tevredenheids-onderzoek.

Algemene tevredenheidsscore over de inzameling van het huishoudelijk afval:

7,4

Top tien: belangrijkste aspecten voor inwoners

Deelnemers gaven in het onderzoek aan welke aspecten ze het belangrijkste vinden. Op de tien belangrijkste aspecten scoort Cyclus gemiddeld in de regio een 6,8.

Ingezamelde bedrag voor Stichting Kinderen Kankervrij:

€ 2.720,-

Voor elke ingevulde vragenlijst doneerde Cyclus € 2,50.